Marek Galas

Usługi Projektowanie i Nadzory

Home / Oferta

Oferta

Zakres projektowy i usługowy:

» projekty architektoniczne (działalność na terenie powiatu tarnowskiego i okolic)

  • zagospodarowania terenu,
  • adaptacja typowych projektów,
  • projektowanie indywidualnych budynków,

» projekty zjazdów z dróg gminnych i powiatowych,

» projektowanie sieci, przyłączy i wewnętrznych instalacji gazowych,
wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i wentylacyjnych,

  • projekty drenaży odwadniających,
  • projekty przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorniki na ścieki,
  • operaty wodno-prawne,
  • wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków,
  • wykonanie audytów energetycznych przedsiębiorstwa,
  • kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych i prowadzenie książek bud.,

» kompleksowe przygotowanie dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowę.

» pełnienie funkcji Kierownika budowy/Inspektora Nadzoru w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej oraz instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.